ប្រភេទទាំងអស់
ENEN
YUHUAN Co., Ltd.

ទំព័រដើម>មជ្ឈមណ្ឌលផលិតផល>ឧបករណ៍ឆ្លាតវៃ>កម្មវិធីមនុស្សយន្ត

មជ្ឈមណ្ឌលផលិតផល

https://www.yuhuancnc.com/upload/product/1672994193689828.jpg
កម្មវិធីមនុស្សយន្ត

កម្មវិធីមនុស្សយន្ត


មុខងារចម្បង:

The workstation is suitable for automatic finishing of the edges and corners of the stator frame of a variety of serial types of motors, and can meet the mixed-flow finishing requirements of the stator frame of various vehicle types and directly derived motor types at the same time.


ប្រភេទ: មជ្ឈមណ្ឌលផលិតផល
ពាក្យ​គន្លឹះ៖ Yuhuan

សាកសួរ
លក្ខណៈពិសេសចម្បង

● Strong mixed flow, can finish the notch finishing of various motor stator bases within 1m3 volume.

● The system design concept is advanced, closely following the current development needs of the enterprise and the national strategic development direction.

● High system integration, integrating robots, sensors, PLC servo control, mechanical design, network communication, software management system, 3D vision system, industrial laser, etc.

● The flexible grinding head eliminates the accumulation of errors in positioning, mechanism and product itself.

សាកសួរ

ប្រភេទក្តៅ