ប្រភេទទាំងអស់
ENEN
YUHUAN Co., Ltd.

ទំព័រដើម>មជ្ឈមណ្ឌលផលិតផល>គ្រឿងប្រើប្រាស់>ស៊េរី Ddg Consumables

មជ្ឈមណ្ឌលផលិតផល

https://www.yuhuancnc.com/upload/product/1673058048285531.jpg
https://www.yuhuancnc.com/upload/product/1673058054194399.jpg
https://www.yuhuancnc.com/upload/product/1673058054754106.jpg
សារធាតុរាវកាត់
សារធាតុរាវកាត់
សារធាតុរាវកាត់

សារធាតុរាវកាត់


មុខងារចម្បង:

ប្រភេទ: មជ្ឈមណ្ឌលផលិតផល
ពាក្យ​គន្លឹះ៖ Yuhuan

សាកសួរ
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស

ឈ្មោះ

លក្ខណៈពិសេស

ពាក្យស្នើសុំ

Material Coding

Fine grinding fluid

It has good lubricity, which can obviously improve the surface precision of processed products; good rust resistance, no bad irritating odorIt is suitable for surface grinding, cylindrical grinding and other processing technologies such as cutting and grinding of stainless steel, ferrous metals, and actinic glass.

D1025

Aluminum alloy cutting fluid

Long service life, wide range of use, strong lubricity, can be used for various metal cuttingSuitable for all kinds of precision metal shells and parts, turning, tapping

D1305

Stainless steel cutting fluid

Good lubricity, super lubricity to stainless steel and ferrous metals. Good cooling and cleaning can improve the finish of the workpiece and reduce the frictional resistance and load of the knife edgeWidely used in cutting, grinding and other processes of various stainless steel and ferrous metals

D1504

Magnesium alloy cutting fluid

It can effectively prevent the surface of magnesium alloy from blackening and discoloration, improve the smoothness of magnesium alloy, and has strong resistance to hard water and strong biological stability.Mainly used in the cutting of magnesium alloy materials, also suitable for general metal processing

D1105

សាកសួរ

ប្រភេទក្តៅ